>

pic

נוטריונים רבים מבצעים תרגום בעברית של מסמכים שונים מחו"ל

לפני שתבצעו תרגום בעברית למסמכים שונים הדרושים חתימה נוטריונית, יש לוודא, כי דורש התרגום דורש אישור אחד על המסמכים או שאולי יש צורך בחותמת על כל המסמכים שיש לתרגם לשפה העברית. לרוב, מדובר על מסמכים המעידים על סטטוס כגון: תעודת תושב, תעודת מקצוע של אנשים שעלו מארצות שונות לארץ או תרגום משפטי של מסמכים  הדרושים בארץ כגון צו ירושה, צוואה או מסמכים בעלי אופי עסקי שדרושים חתימת נוטריון או אישור אפוסטיל. נוטריון המבצע את התרגום משפות שונות, חייב להיות בקיא בשתי השפות והוא זה שיאשר למעשה את דיוק התרגום ושהמסמך אכן נאמן למקור.

יש לציין, כי כאשר נוטריון חתום על המסמך הוא אכן מוסמך לתרגם ולאשר מסמכים בחותמתו. למשל חותמת אפוסטיל נועדה לאשר את סמכויות הנוטריון לאישור מסמכים נוטריונים והוא זה שיאשר את האפוסטיל מהמדינה שהנפיקה חותמת זו. במקרים רבים יש לבצע תרגום משפט ולכן, רק נוטריון שמבין את המושגים המשפטיים יוכל לתרגם אותם בדיוק רב, ויהיה רשאי לבצע תרגום זה. הרבה מסמכים בעלי אופי משפטי כגון תרגום ירושות וצוואות דרושים תרגום ולכן כדאי לבחור נוטריון מקצועי שמתמחה בתחום זה.

סוגים שונים של מסמכים שונים הדורשים תרגום בעברית

גם בעולם העסקים, נדרש לבצע תרגום בעברית על מסמכים של יבוא למשל. בעלי עסקים  רבים נעזרים עם נוטריון קבוע שמתמחה באופי זה של תרגום. מסמכים בעלי אופי של סטטוס, כגון אנשים המגיעים מחו"ל לחיות בדרך קבע בישראל, יידרשו לתרגם מסמכים שונים ולאחר התרגום הנוטריוני הם ייבדקו שוב במשרד הפנים. גם עולים חדשים שמעוניינים להמשיך את הלימודים האקדמאיים שלהם בישראל, יידרשו לתרגם מסמכים לשפה העברית כגון תעודת לימודים מחו"ל על מנת שיוכלו לשבץ אותם למכינה או לקבל אותם ללימודים האקדמאיים בהתאם לציוניהם.

תעודות נישואין של זוגות שעלו לארץ יש לתרגם ולכן ישנם נוטריונים רבים מורשים לתרגום ואישור מסמכים אלה. רבים הזקוקים לתרגום מגיעים אל משרד עורכי דין בתל אביב אשר הוא בעל סמכות נוטריונית לביצוע תרגומים שונים בעלי אופי משפטי. למשל תרגום של מסמך הנערך בחו"ל ע"י עורך דין צוואות, או מסמך המעיד על גירושין שיש לתרגם בדייקנות ומקצועיות רבה. יש לציין, כי התשלום עבור הנוטריון יהיה רק עבור נכונות התרגום והוא יהיה בנפרד מהתשלום על התרגום עצמו. ברוב המקרים אנשים שמעוניינים בתרגום וגם באישור נוטריוני, יצטרכו לשלם על שני השירותים הללו בנפרד.

מה כדאי לדעת לפני אישור מסמך נוטריוני?

העלות של אישור תרגום באנגלית או בכל שפה אחרת, נקבעת על פי חוק בהתאם לתעריף קבוע. חשוב לציין, כי לנוטריון אסור לסטות מהתעריף הקבוע בחוק {אם לטוב או אם לרע}, היות ונוטריון אשר יסטה מתעריף זה, יסתכן באיבוד רישיונו. מסמכים שונים בעלי אופן משפטי, כדאי למסור לתרגום אצל עורך דין ירושות שהוא אף נוטריון, כך שהמסמך יתורגם באופן המקצועי ביותר בקרב עו"ד שהוא נוטריון ועוסק בתחום זה.

חוזים בעלי אופי משפטי כמו מסמך גירושין שיש לתרגם לשפה העברית, יש לקבל עליהם חותמת נוטריונית. ישנם אנשים המגיעים אל עורך דין דיני משפחה כאשר הם מעוניינים להינשא בשנית לאחר שעלו לארץ ועוה"ד יורה להם להכין מסמכים שונים שיתורגמו ויקבלו אישור נוטריוני כמו תעודת הגירושין, כך שיוכלו להינשא בשנית או להסדיר את מעמדם בישראל.

בחירה נכונה של נוטריון מוסמך לתרגום מסמכים שונים לעברית ואנגלית

בכדי שלא תכתתו רגליכם במציאת נוטריון שיהיה מוסמך ובקיא בתרגום משפות שונות, יש למצוא נוטריון שהוא עוסק שנים רבות והוא בעל משרד עם שם ומוניטין. עוה"ד הדסה שמואלביץ' הינה בעלת ניסיון של מעל ל-30 שנה בתחום. עוה"ד הדסה שמואלביץ' מבצעת תרגום איכותי של מסמכים ואישורים בעברית ואנגלית, רישום של צוואות נוטריוניות, הסכמי ממון, חוזים ומסמכים אישיים וחותמות או אישורי אפוסטיל על פי הדרישות של לקוחותיה והמוסדות השונים הזקוקים לתרגומים בעלי אופי משפטי ונוטריוני.

יש לציין, כי עוה"ד שמואלביץ', מתרגמת אף מסמכים עסקיים, משפטיים ונוטריונים וכן ציבוריים כאשר המדינה או הרשויות מנפיקות. לעיתים עוה"ד הדסה שמואלביץ', מצרפת גם חותמות אפוסטיל במקרים שיש צורך להעביר את המסמכים החתומים לחו"ל כך שהחותמת מאשרת את אמינותם וגורמת להם להפוך למסמכים שיהיו מוכרים ע"י כל גוף או משרד גם בארצות השונות שלהם דרושים מסמכים אלה.

יצירת קשר