>

pic

עבודת המגשר, וההכשרה אשר צריך לעבור


חיי היום יום לאורך השנים הופכים להיות יותר ויותר תובעניים. הרדיפה אחרי השכר הנכון והיכולת להתקיים מבחינה כלכלית גורמים ללחצים שמשפיעים בין אם נרצה או שלא על קשרים שונים שאנו מקיימים בחיינו, בין אם זה קשר עם בן הזוג, המנהל בעבודה, לקוח מסוים, בין עובדים בארגון ועוד. אחד מהדרכים למצוא את הדרך הנכונה שתעזור לנו ליישב ולפתור סכסוכים שונים שנוצרו לנו במהלך היום יום בנקודות עם אנשים אשר חשוב לנו קשר חיובי וסדיר איתם זוהי פנייה אל אדם שמקצועו הינו- גישור.

עבודת המגשר

עבודת המגשר מתחילה ביצירה של אווירת אמון שתגרום לצדדים להיפתח ותוך כדי תהליך למצוא את האינטרסים המשותפים שמתקיימים ביניהם על מנת להמשיך ולנסות לשמר את הקשר הנדרש והחיובי לקראת המשך יחסים רגועים ותקינים. המגשר הינו הצד השלישי אשר עוזר לצדדים לפתוח את העיניים בנקודות הרלוונטיות ליחסים המתקיימים ביניהם. תפקידו של המגשר הוא לא לקבל החלטה עבור הצדדים אלא לעזור להם על ידי המיומנות והמקצועיות שלו בתחום המו"מ להגיע לפשרה שבסופה תוצאת האינטראקציה בין הצדדים תהיה חיובית.

קורס גישור

בכדי לקבל הסמכת מגשר לא נדרש ללמוד לאורך שנים, אלא מספיק לקחת קורס של כמה עשרות שעות. ההכשרה שעוברים בקורס כוללת קבלת כלים אפקטיביים ופרקטים שישמשו את המגשר באופן מקצועי בתהליכו של המו"מ בין הצדדים. במהלך הקורס מתבצעים תרגולים וסימולציות המדמות תהליכים שונים שקיימים בתהליך מתן הגישור. כמו כן, ישנה חשיבות גם לאחר הקורס להמשיך את ההכשרה בגישורים אמיתיים, לצד ליווי של מגשר מנוסה בתחום כך עד שההכשרה תושלם במלואה.

מגשר

יצירת קשר